top of page
K47A7908.png
Monika Wojnarowska mgr inż. arch.
Główny projektant - właścicielka pracowni
dyplom PŁ 1998
uprawnienia budowlane nr 14/00/WŁ
studia podyplomowe „Rewitalizacja miast
i struktur poprzemysłowych” 2007 PŁ
studia doktoranckie od 2010 PŁ
Michał Karpiński mgr inż. arch.
Glówny projektant - pełnomocnik
​​
dyplom PŁ 2009
uprawnienia budowlane 02/LOOKK/2013
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
 
ARCHITEKCI
 
Aneta Zakrzewska mgr inż. arch. 

Maja Janaszczyk
mgr inż. arch.

Małgorzata Kałuża mgr inż. arch.

Justyna Rychter mgr inż. arch.

 
KONSTRUKTORZY 
 
Szymon Langier dr inż.
uprawnienia budowlane LOD/1721/PWOK/11 

Łukasz Kwiatkowski mgr
 inż.
uprawnienia budowlane LOD/4170/PBKb/20 

Piotr Kubicki mgr inż.
uprawnienia budowlane 236/83/WMŁ 


Tomasz Kuźma mgr inż. 
uprawnienia budowlane 106/97/WŁ

Tomasz Czaj mgr inż.
uprawnienia budowlane LOD/1572/PWOK/11

Szymon Ciołkowski mgr inż.
uprawnienia budowlane LOD/1680/PWOK/11

Wojciech Soliński mgr inż.
uprawnienia budowlane LOD/1571/PWOK/11

Wojciech Lau mgr inż.
uprawnienia budowlane LOD/1189/POOK/09

Witold Cykowski mgr inż.
uprawnienia budowlane 214/01/WŁ


 
PROJEKTANCI INSTALACJI   SANITARNYCH
 
Rafał Rydzyński mgr inż.
uprawnienia budowlane 141/01/WŁ 


Tomasz Rydzyński inż. 
uprawnienia budowlane LOD/1488/PWOS/10

Jolanta Grzymska mgr inż.
uprawnienia budowlane LOD/176/POOS/12

Tomasz Wójcikiewicz mgr inż.
uprawnienia budowlane LOD/0775/POOS/07

Marcin Bocian mgr inż.
uprawnienia budowlane LOD/1706/PWOS/11 
PROJEKTANCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 
Michał Armacki mgr inż.
uprawnienia budowlane LOD/2268/PWOE/13
 

Bartłomiej Fraszek mgr inż. 
uprawnienia budowlane LOD/3356/PWBE/17

Agnieszka Pietrzykowska mgr inż.
uprawnienia budowlane 67/01/WŁ

Marek Lewandowski mgr inż.
uprawnienia budowlane 1138
 
PROJEKTANCI DROGOWI
 
Jan Zawadzki inż.
uprawnienia budowlane LOD/1059/PWOD/08

Tomasz Zawadzki mgr inż. 
bottom of page